©

Redactie

Inloggen

Lost your password?

Artikelen Hierarchie
Nederlandse student werkstuk - 8
Gepost door  olena_nl olena_nl Gepostop  31-05-2015 22:37 31-05-2015 22:37 3055  keer gelezen 3055 keer gelezen  0 reacties 0 reacties
printer
4.4.2 Wat kan het Westen doen?
Het belang van het Westen is om vroegere Oostbloklanden stabieler en democratischer te maken. Hierdoor wordt de veiligheid en handel bevorderd. Het liefst willen daarom veel Europese politici dat Oekra´ne meer met de Europese Unie gaat samenwerken.

Oekra´ne is net als vrijwel alle staten in de wereld lid van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties zouden niet makkelijk in Oekra´ne kunnen ingrijpen omdat Rusland alles kan tegenhouden. Rusland bezit namelijk vetorecht in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die vrede in de wereld nastreeft. De mogelijkheden van de NAVO in Oekra´ne zijn beperkt. Echt ingrijpen zijn ze nu nog niet van plan. Een belangrijke reden hiervoor is dat Oekra´ne simpelweg geen NAVO-lidstaat. Het doel van de NAVO is om enkel zijn lidstaten te beschermen. Volgens Bob Wouda betekend toenadering tot de Europese Unie echt niet meteen ook een toenadering tot de NAVO, dat zijn heel verschillende dingen. Oekra´ne heeft ook nog erg veel corruptie en dit is erg moeilijk om snel terug te brengen. De NAVO vraagt veel eisen van Oekra´ne die ze nu echt nog niet kunnen halen. Het zal Rusland ook te veel ondermijnen. Een lidmaatschap in Europese Unie is veel eerder mogelijk. Andere opties zijn dan sancties en mogelijke wapenleveranties. De vraag is of dit het conflict erger zal maken of zal oplossen. De meeste westerse politici streven naar diplomatieke oplossingen, maar je kan daar niet eindeloos mee doorgaan.

5 Analyse van huidige conflict

In dit hoofdstuk ga ik het huidige conflict in Oekra´ne analyseren op basis van verschillende invalshoeken. Wat is er volgens wie aan de hand in Oekra´ne en tussen Rusland en het Westen?

5.1 Poetins doel
Veel mensen zijn het er over eens dat er Russische soldaten werkzaam zijn op Oekra´ens grondgebied en dat de Russen de separatisten steunen. Maar wat is het uiteindelijke doel van Poetin? Volgens de Russische topdiplomaat Vladimir Loekin is het niet Poetins doel om een deel van Oost-Oekra´ne onder invloed te krijgen. Loekin zegt dat Poetin met het helpen van de separatisten in Oost-Oekra´ne de nieuwe president Porosjonko wil laten zien dat Rusland sterker is. Als een deel van Oekra´ne niet bij de NAVO wil, kan het ook onmogelijk lid worden van de NAVO. Porosjenko dacht dat hij de separatisten wel aankon, maar dat bleek niet het geval. Poetin heeft volgens Loekin het liefst dat Oekra´ne weer zo word als het einde van het beleid van Janoekovitsj.

Bob Wouda vertelde mij dat hij denkt dat Poetin vooral uit is op een verscheurd Oekra´ne, hij wil zijn invloedssfeer vergroten. Men zegt dat Poetin de macht van het oude tsarenrijk probeert terug te halen. Poetin veroorzaakt volgens Wouda onrust in het oosten van Oekra´ne door zogenaamde groene mannetjes. Dit zijn mensen die door Rusland betaald worden om mensen te overtuigen van de goedheid van Rusland en de slechtheid van de huidige Oekra´ense regering. Op deze manier wordt er geprobeerd om een tweestrijd te veroorzaken in het gebied. Toch schijnt dat niet helemaal te lukken.

Veel mensen blijven zeggen het doel van Poetin is om gewoon voor veel chaos te zorgen in Oost-Oekra´ne en daardoor de president te onderwerpen. Als Rusland in de nabije toekomst direct zal ingrijpen zal er oorlog ontstaan. Als er enkel chaos blijft zal het land langzaam uit elkaar vallen.

5.2 Poetins propaganda
In zijn eigen land gebruikt Poetin propaganda om mensen een ander beeld van Oekra´ne te geven dan dat wij hier in Nederland hebben. Veel Russen denken dat de Verenigde Staten met geheime agenten veel onrust zaaiden in Oekra´ne en daardoor een staatsgreep veroorzaakten. De Verenigde Staten zouden sinds de nieuwe regering van Porosjenko de touwtjes in handen hebben in Oekra´ne. De Russisch-sprekende mensen in Oekra´ne zou worden bedreigd met genocide, Rusland zou de Krim hiervan gered hebben. Het Westen zou Rusland onterecht zwart maken. Het Westen zou agressief bezig zijn. Ze willen de invloed van de NAVO vergroten, ten koste van Rusland. Een deel van deze ideeŰn zal Poetin zelf ook geloven, maar niemand weet welke.

5.3 Amerikaanse invloed op de Oekra´ense politiek
De Verenigde Staten hebben ook erg veel invloed in Oekra´ense politiek. Er zijn verschillende voorbeelden te bedenken. Zo was er een gesprek uitgelekt tussen de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken en de Amerikaanse ambassadeur in Oekra´ne. In dit gesprek vertelde de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken aan de ambassadeur hoe de interim-regering eruit zou moeten zien. Ook had de Verenigde Staten veel geld in Oekra´ne gepompt om Oekra´ne democratischer te maken. Na de vorming van de nieuwe regering zei de Amerikaanse regering dat het eiste dat Ĺandere landen soevereiniteit van Oekra´ne respecterenĺ. Poetin heeft deze acties al snel gezien als Amerikaanse bemoeienis. Toen dit gevolgd werd door een Ĺstaatsgreepĺ moest hij volgens hem wel ingrijpen. In de Verenigde Staten had men dit gek genoeg niet zien aankomen en vond men het heel vreemd.

5.4 ôHet Westen demoniseert Poetinö
Volgens hoogleraar en publicist Karel van Wolferen wordt Poetin gedemoniseerd en hebben wij het conflict juist uitgelokt. Wij zouden te veel be´nvloed worden door de Amerikaanse media. We zouden onze politiek te veel door Amerika laten bepalen. Van Wolferen vertelt ons dat het Witte Huis dit conflict gebruikt als propaganda tegen Poetins Rusland. Volgens hem hebben er wel degelijk etnische zuiveringen plaatsgevonden door het Oekra´ense leger. Maar dit heeft nooit de Europese media gehaald. Van Wolferen zegt dat Poetin wel leugens heeft verspreid maar dat de Verenigde Staten dat ook de afgelopen decennia hebben gedaan, bijvoorbeeld over Irak. Hij zegt dat het helemaal niet zeker is dat de separatisten achter de aanval op de MH17 zaten, er vlogen volgens ooggetuigen ook straaljagers achter het vliegtuig. Hierover is een BBC rapportage te zijn gemaakt, maar die is later weer verwijderd. In deze rapportage waren ooggetuigen die inderdaad gevechtsvliegtuigen in de buurt van de MH17 zouden hebben gezien. De NAVO zou alleen een last zijn voor Europa omdat ze daardoor erg afhankelijk zijn van Amerikaans militarisme. In 1989 heeft de Sovjet-Unie beloofd om zijn troepen terug te trekken uit Oost-Europa, de NAVO zou hier van profiteren en dus niet naar het oosten uitbreiden. Dit is toch langzaam gebeurd en nu komt buurland Oekra´ne daar misschien zelfs bij. De Verenigde Staten hebben volgens van Wolferen de laatste jaren hun raketinstallaties in Oost-Europese NAVO-lidstaten steeds dichterbij Rusland gezet. De conclusie is dat de Verenigde Staten met vuur spelen en dat wij daar als Europa te weinig tegen doen. Een andere schrijver vond een deel van dit beeld belachelijk. Er word volgens hem te weinig nagedacht over de mening van de 45 miljoen inwoners in Oekra´ne. Over meningen van inwoners van Oekra´ne valt meer te lezen in het hoofdstuk over de sociaal-culturele dimensie.

5.5 De redding van Oekra´ne
De buitenlandcommentator van een Russisch financiŰle krant Sergej Strokan vertelt dat Poetin Oekra´ne ziet als een brug tussen AziŰ en Europa. Het gebied is van sterk strategisch belang voor Poetin. Poetin gelooft zelf door zijn verleden bij de Russische geheime dienst dat Europa een werelddeel is vol slappelingen en vooral homoseksuelen. Volgens Strokan wil Poetin Oekra´ne redden uit de Europese klauwen. Poetin ziet de Oekra´ners als een broedervolk. De Oekra´ners zelf hebben altijd onder de heerschappij van vreemden geleefd en hechten veel minder aan de staat en de autoriteiten. Strokan weet zeker dat de destabilisatie van Oekra´ne gepland was in Moskou en Oekra´ne in tweeŰn wil delen. Maar dat werkte niet omdat Poetin de aanhang van Oekra´ne in het oosten had onderschat: niet iedereen die Russisch spreekt wil bij Rusland horen. Volgens Strokan werkte Poetins plan alleen in de Donetsbekken omdat deze regioĺs het meest oostelijk liggen en erg onderontwikkeld zijn. In de Sovjettijd bracht Stalin er ladingen misdadigers heen. Hierdoor passen dit gebied ook niet goed bij de rest van Oekra´ne. Poetin zal nooit een politieke oplossing in de conflictgebieden toestaan. Door de Russische troepen kan Oekra´ne nooit winnen en zal het conflict bevroren blijven. Hierdoor kan Oekra´ne niet bij de NAVO want het heeft een conflict binnen de grenzen. Poetin is niet gevoelig voor sancties, alleen voor bruut geweld.

5.6 Poetins eigen uitspraken
Volgens uitspraken van Poetin zelf kan je concluderen dat hij denkt dat de Russische wereld Europa moet redden van de individualistische Amerikaanse cultuur. De NAVO zou gebruikt worden om die cultuur nog verder te verspreiden. Hij gelooft dat de revolutie in 2014 veroorzaakt is door het Westen. Poetin wil de traditionele cultuur in Europa redden. Volgens voormalig Russisch vice-minister van financiŰn hem kunnen uitleggen dat dit niet klopt of tot een overeenkomst met hem kunnen komen. De afstand tussen Rusland en het Westen valt moeilijk te overbruggen. Rusland en Europa zouden volgens Poetin in een crisis zitten veroorzaakt door de Verenigde Staten. Dit zal leiden tot verval en primitivisme. Poetin denkt dat Rusland nog steeds niet over de val van het tsarenrijk en de val van de Sovjet-Unie heen is. De Russisch-Orthodoxe Kerk geloofd dat Poetin de christelijke traditie nastreeft en zien hem als een soort door God gezonden redder. Volgens Poetin hoort de kerk bij de staat. Alle Russen die ooit onderdeel van Rusland zijn geweest horen bij de Russische wereld. Deze wereld moet worden beschermd tegen de val van het Westen. En deze Poetin meent ook dat hij Europa wil redden van het verval.

Poetin had aan het begin van dit conflict twee keuzes. Hij kon de rebellen steunen en dan verdedigde hij de belangen in Oekra´ne. Het voordeel hiervan was dat hij dan bekend zou staan als een sterk leider en zijn achterban zal dan tevreden zijn. Het nadeel van het steunen van de rebellen zou zijn dat zijn land in isolatie zou raken. Als hij de rebellen openlijk zou afkeuren zou hij zijn alle invloed in Oekra´ne verliezen en dan verloor hij een hoop aanzien in zijn land. Poetin heeft er uiteindelijk voor gekozen om de rebellen de blijven steunen. Hierdoor kwamen er sancties die in zijn land zorgden voor economische problemen. Toch bleef Poetin ontkennen dat er Russische soldaten vochten in Oost-Oekra´ne.

5.7 Uitbereiding NAVO
Poetin schijnt zich aangevallen omdat de NAVO de laatste jaren steeds dichterbij is gekomen. De grote landen die aan Rusland grenzen waren nooit lid van de NAVO, enkel de Baltische staten. In 2008 werd er ineens gesproken over mogelijk lidmaatschappen van Oekra´ne en van GeorgiŰ. Poetin zei dat jaar openlijk dat hij de uitbreiding van de NAVO zag als een bedreiging voor Rusland. Naast de NAVO kwam ook de Europese Unie kwam ook dichterbij, ÚÚn pot nat volgens Poetin. In het verleden is Oekra´ne van grote strategische waarde geweest voor Rusland. Volgens sommigen hebben de Verenigde Staten de Russen te veel geprovoceerd. Bij dit conflict is het erg belangrijk om rekening te houden met de andere kijk die Rusland op de internationale politiek heeft.

De Amerikaanse politicoloog Fukuyama vertelt in een interview dat het niet de NAVO zelf is die initiatief nam bij landen in Oost-Europa om zich aan te sluiten. Deze landen vroegen zelf of ze bij de NAVO mochten. Ook hij heeft het, net als van Wolferen over de afspraak van de NAVO om niet in Oost-Europa te komen. De Russen hebben iets van ons kwalijk te nemen. Volgens hem is het wel het beste om sancties in te voeren ende NAVO weer te gebruiken en andere bronnen van olie en gas te vinden.

Volgens schrijver en voormalig correspondent Peter dĺHamecourt weerlegd het argument van de te verre uitbreiding van de NAVO. Volgens hem is die afspraak nu helemaal niet meer van kracht omdat het afgesproken werd voor de Sovjet-Unie uiteenviel. Het was volgens hem enkel om te voorkomen dat de NAVO meteen in een paar jaar alle macht in oosten overnam.

5.8 Kyiv Post
De Engelstalige Oekra´ense krant de Kyiv Post ziet Poetin vooral als een neo-fascistische dictator. De oorlog in Oekra´ne heeft hulp nodig van de rest van het Westen en is een eigenlijk een oorlog tegen de democratie. De Kyiv Post ziet het conflict als een directe oorlog tussen Oekra´ne en Rusland. Op figuur 10 zie je een krantenkop van de Kyviv Post. Je ziet dat deze krant zeker is van de Russische inmenging in het conflict en heeft het over een regelrechte oorlog tussen Rusland en Oekra´ne.

Figuur 16: Kop van de Kyiv Post
5.9 Is Poetins tactiek verstandig?
Bob Wouda noemt Poetins tactiek op lange termijn onverstandig. Op korte termijn kan de Russische media de mensen veel laten geloven. Maar door de effecten van de sancties zullen mensen minder vertrouwen krijgen in Poetin. De protesten in Rusland vinden nu plaats in kleinere groepen en zijn makkelijk te stoppen. Maar als mensen echt minder te besteden hebben straks worden de groepen zo groot dat het moeilijk te beteugelen valt.

Maar daar is niet iedereen het over eens. Volgens de kritische econoom en wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Postindustrieel Onderzoek in Moskou Vladislav Inozemtsev zal de verslechterende Russische economie niet veel meer protesten opleveren. Volgens hem zullen mensen door de propaganda geloven dat alles de schuld is van het Westen. 76 procent van de Russen geloofde in november 2014 dat het de Russische voedselboycot door het Westen is veroorzaakt. Men denkt dat Rusland daar niets aan kon doen. De meeste Russen zullen volgens Inozemtsev eerder extra in de informele sector gaan werken dan hun tijd aan protesten te besteden.

Na het neerschieten van de MH17 werden veel van Poetins plannen gedwarsboomd. Heel de wereld had ineens aandacht voor de situatie. Volgens schrijver en voormalig correspondent Peter dĺHamecourt heeft Poetin de leiders in Oost-Oekra´ne hierna laten vervangen. Bob Wouda vertelde dat door het neerstorten van de MH17 het conflict voor iedereen in Nederland een stuk dichterbij kwam. De kritiek op Rusland is door de ramp enorm toegenomen en Poetin zal hierdoor zijn tactiek gewijzigd moeten hebben.

Poetins gedachten en motieven blijken moeilijk te peilen. Zoekt hij gewoon naar macht? Wil hij de traditionele cultuur redden? Is hij bang voor uitbreiding van de NAVO? Sommige bronnen zijn voluit negatief over Poetin. Anderen zien wel iets van begrip voor zijn situatie.

5.10 Wat moet het Westen doen?
Vanuit de mogelijke NAVO-acties kom je uiteindelijk uit op twee verschillende kampen. De ene groep zegt dat je moet reageren met terughoudendheid, elke actie kan werken als het gooien van olie op vuur. Sommigen van hen zeggen dat Poetin ronduit gevaarlijk is en dat je daarom moet uitkijken. Anderen hebben enig begrip voor Poetins situatie en willen dat we zelfs een stap achteruit doen. De andere groep vindt dat je meer kan bereiken met stevige actie, hard tegen hard. Dit kan door militair ingrijpen, sancties of steun aan Oekra´ne. Ze vinden dat je juist hard moet reageren omdat Poetin gestopt moet worden en een bedreiging voor het Westen vormt.

Volgens Bob Wouda is een annexatie van een gebied van een ander land nooit te rechtvaardigen. Daarom is het nodig om Poetin halt toe te roepen. Dit kan door middel van sancties. Wouda vertelde mij dat deze sancties echt werken, de Russische bevolking heeft er veel last van. Het belangrijkste is volgens Wouda dat er voorkomen dient te worden dat er met militaire wapens wordt ingegrepen. Er moet voorzichtig te werk gegaan worden om de Oekra´ense autonomie te bewaren.

Toch blijft deze keuze een gok. Het is moeilijk om in te schatten hoe Poetin echt zal gaan reageren. Oekra´ne blijft een gebied gelegen tussen twee machtsblokken: Rusland en Europa. Het zal een getouwtrek blijven over wie er de meeste controle heeft.

Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Reactie plaatsen
Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.