©

Redactie

Inloggen

Lost your password?

Artikelen Hierarchie
Nederlandse student werkstuk - 9
Gepost door  olena_nl olena_nl Gepostop  05-06-2015 23:15 05-06-2015 23:15 2808  keer gelezen 2808 keer gelezen  0 reacties 0 reacties
printer

6.1 Het conflict blijft op de lange termijn bevroren
Als er een wapenstilstand is, maar nog geen vrede spreek je van een bevroren conflict. Momenteel is het conflict in Oost-Oekra´ne ook bevroren. Al zijn er soms nog wel verschillende schermutselingen. Dit scenario zou betekenen dat er in die toekomst weinig aan het gebied zal veranderen. Zowel het Oekra´ense leger als de separatisten zullen paraat blijven, maar er ontstaat geen strijd.

In de Kaukasus zijn verschillende bevroren conflicten te vinden die al jaren aan de gang zijn. Bij twee van deze conflicten speelt Rusland een rol. In GeorgiŰ zijn twee zelfverklaarde republieken te vinden die door slechts enkele staten zijn erkend, AbchaziŰ en Zuid-OssetiŰ. Bij allebei de republieken is Rusland daar een van. Deze staten zijn allebei aan het begin van de jaren 90 opgericht omdat een deel van de bevolking zich niet goed door de Georgische regering vertegenwoordigd voelden. Zuid-OssetiŰ voelde zich meer verwantschap met de Russische regio Noord-OssetiŰ. Zonder de hulp van het Russische leger waren deze zelfverklaarde republieken waarschijnlijk niet ver gekomen. In 2008 vochten Rusland en GeorgiŰ over de gebieden en het conflict is hierna weer bevroren. In november 2014 tekende Rusland een akkoord met AbchaziŰ. AbchaziŰ trad toe tot een gezamenlijke defensie- en veiligheidszone en kreeg veel geld. De grenzen van AbchaziŰ worden nog steeds door Russische troepen verdedigd. Zulk soort ontwikkelingen hebben zich ook voor gedaan TransnistriŰ, een strook land in Oost-MoldaviŰ, tegen Oekra´ne aan. Het gebied wordt door bijna niemand erkend en de regering is sterk door Rusland be´nvloed. TransnistriŰ bestaat sinds 1991, de Russische en Oekra´ense bewoners voelden zich niet thuis in MoldaviŰ. Veel mensen, inclusief de Oekra´ense president Porosjenko, denken dat Poetin de situatie in TransnistriŰ gebruikt als voorbeeld voor Oost-Oekra´ne. Net als met Oekra´ne heeft de Europese Unie in 2014 een verdragen gesloten met GeorgiŰ en MoldaviŰ.

Toch zijn bij deze voorbeelden de Russische troepen echt officieel binnengevallen, als zogenaamde vredestroepen. Volgens militair analist Soetjagin wil Poetin graag dat er chaos en onduidelijkheid binnen de grenzen Oekra´ne blijft zodat het land zich niet bij de NAVO of de Europese Unie kan aansluiten. Hierdoor houdt Poetin de hele regio in zijn greep zonder dat hij er erg veel moeite voor hoeft te doen.
6.2 Het conflict wordt hervat en de separatisten winnen nog meer gebieden
Dit scenario gaat er van uit dat de separatisten met de Russische steun het Oekra´ense leger kan trotseren. Toen er nog geen wapenstilstand was waren de separatisten met Russische steun tegen het Oekra´ense leger opgewassen. In dit scenario zullen in Zuid- en in Oost-Oekra´ne opstandjes ontstaan. Het is mogelijk dat dezen worden veroorzaakt door de groene mannetjes, mensen die door Rusland betaald worden om mensen te overtuigen van het separatisme. Dit is bijvoorbeeld al in de Zuid-Oekra´ense stad Odessa probeerd, maar niet geslaagd. Deze stad ligt overigens dichtbij de grens met TransnistriŰ.

De vraag is dan alleen door wie het conflict dan wordt hervat. Een van beide partijen moet een motivatie hebben om weer aan te vallen. Hoeveel landwinst de separatisten in dit geval zullen behalen is erg onzeker. Het schijnt zo te zijn dat Poetin al een plan in Moskou had klaarliggen voor het uitklokken separatistische acties in steden als Charkov en Odessa.

6.3 Rusland annexeert de gebieden van de separatisten
Hier zal Rusland net als bij de Krim de gebieden officieel overnemen. Hierdoor komen deze gebieden bij de Russische Federatie. Sommigen zullen zeggen dat delen van Donetsk en Loegansk feitelijk al sterk onder invloed zijn van Rusland. Maar Poetin heeft dit in zijn toespraken sterk ontkend. Hij ontkende ook dat er Russische soldaten actief zouden zijn in delen van Donetsk en Loegansk. Bij de Krim ontkende hij dit uiteindelijk niet. Dit proces zou vrij snel kunnen gaan net als bij de Krim. Het is ook mogelijk dat het conflict een aantal jaar bevroren blijft en dat Rusland het gebied dan pas annexeert. In Rusland word het gebied door veel mensen nog steeds Novaja Rossija genoemd en Poetin vindt dat het eigenlijk bij zijn land hoort. Poetin voelt zich ook een soort opvolger van de vroegere tsaren die dit gebied van de bestuurden. Misschien wacht men wel tot de aandacht op Oekra´ne in het Westen wat is afgenomen. Men vreest dat Zuid-OssetiŰ, nu al weer lang bevroren conflict, zich snel zal verenigen met de Russische regio Noord-OssetiŰ tot een regio binnen de Russische Federatie.

Het hangt er van af wanneer Rusland dan die gebieden dan zou annexeren, maar waarschijnlijk volgen er sancties van de Verenigde Staten en van verschillen lidstaten van de Europese Unie. Het zal niet in de westerse wereld geaccepteerd worden, net als de annexatie van de Krim niet werd geaccepteerd. Hoogstwaarschijnlijk ziet men dit nog als veel erger dan de annexatie van de Krim omdat nog minder gegronde redenen voor zijn. De Oekra´ense regering zal volgens Bob Wouda nooit toestaan dat een oostelijk van hun grondgebied wordt afgenomen. Het is dus mogelijk dat het uitloopt op regelrechte een oorlog tussen Oekra´ne en Rusland. Toch zullen de NAVO en de Europese Unie ook dan niet snel met wapens ingrijpen. Dat is veel te risicovol. Men zal dan weer teruggaan naar de Koude Oorlog en containmentpolitiek toe moeten te passen. Oftewel men zal landen in Oost-Europa proberen zo veel mogelijk proberen in te dammen tegen de Russische expansie.6.4 Rusland gaat de separatisten minder steunen
Bij dit scenario zou Poetin vinden dat het steunen van de separatisten te veel kost en te gevaarlijk is voor de internationale positie van Rusland. Het scenario heeft twee mogelijke uitkomsten. De eerste is dat het Oekra´ense leger de gebieden heroverd op de separatisten. De tweede uitkomst is dat de separatisten zich overgeven en ze autonomie krijgen binnen de Oekra´ense grenzen.

Bij de eerste uitkomst wordt het conflict hervat door een van de twee partijen. Het Oekra´ense leger zal een veel grotere kans op winst hebben. Als dat gebeurt zal het Oekra´ense leger de gebieden weer gewoon onderdeel maken van de Oekra´ense staat. Het is mogelijk dat het hierna nog lang onrustig zal blijven in dit Oekra´ense gebied.

Bij de tweede uitkomst zouden de volksrepublieken Donetsk en Loegansk autonome regioĺs in Oekra´ne worden. Dus regioĺs met een eigen regering, maar wel onder de Oekra´ense staat. Vergaande autonomie binnen de Oekra´ense grenzen. Het begrip autonome regio is in de tijd van de Sovjet-Unie aardig wat misbruikt. Oekra´ne was toen een autonome volksrepubliek binnen de Sovjet-Unie maar werd toch duidelijk vanuit Moskou bestuurd. Hierdoor zijn veel mensen in Oost-Oekra´ne bang dat de autonomie minder vergaand zal zijn dan dat het lijkt.

De Oekra´ense president Porosjenko heeft dit begin september al autonomie voor de regioĺs Donetsk en Loegansk voorgesteld. Hij beloofde daarna zelfs ook nog volledige amnestie voor de separatisten. De rebellen zouden de mogelijkheid krijgen om het door hen bezette gebied drie jaar zelf te besturen. Maar het voorstel van president Porosjenko werd vrij snel afgewezen. De separatisten wensten geen enkele samenwerking met de Oekra´ense regering.

7 Conclusie

In de conclusie van dit profielwerkstuk zal antwoord gegeven worden op de eerder gestelde hoofdvraag van dit onderzoek: Wat kan men op basis van wat er in het verleden en het heden is gebeurd zeggen over hoe het conflict in Oekra´ne zich in de toekomst zal ontwikkelen?

In dit onderzoek ben ik begonnen met het beschrijven van de geschiedenis van het land Oekra´ne. Het is duidelijk geworden dat Oekra´ne altijd al een land is geweest tussen verschillende grootmachten. Eerst Rusland en Oostenrijk-Hongarije, later Rusland en Polen en nu tussen Poetins Rusland en de Europese Unie. Het is vaak een bufferzone geweest tussen deze machten. Het werd altijd geprobeerd door een van de twee grootmachten om het gebied volledig de in te nemen. Dit is pas gelukt ten tijde van de Sovjet-Unie. Nu na de val van de Sovjet-Unie zou je het haast kunnen zien als een soort bufferzone tussen de NAVO en de Russische Federatie. Zowel Poetin als de Europese Unie en de Verenigde Staten proberen Oekra´ne naar hun kant over te halen. Na de pro-Europese revolutie leek het Europa gelukt te zijn. Maar toen de Oost-Oekra´ense separatisten gebieden met Russische steun innamen barstte het conflict los.

Vanuit de verschillende geografische dimensies is er gekeken naar de toestand van het land en van het conflict. Er werd gekeken welke belangen daarbij een rol speelden. Bij het bekijken vanuit de fysische dimensie blijkt dat Oekra´ne kan je concluderen dat Oekra´ne een vruchtbaar gebied met ook veel mineralen. Als je kijkt naar de sociaal-culturele dimensie kun je concluderen dat Oekra´ne door de geschiedenis een bepaalde culturele verdeling vertoond. Vooral het Donetsbekken wijkt af. Over de politieke dimensie kan je lezen dat het erg moeilijk is om te weten hoe je moet reageren op Poetin. Ook lees je wat Poetins mogelijke motieven zijn voor zijn verschillende acties.

In het laatste hoofdstuk werden de vier meest waarschijnlijke toekomstscenarioĺs beschreven:
- Het conflict blijft op lange termijn bevroren
- Het conflict wordt hervat en de separatisten winnen nog meer gebieden
- Rusland annexeert de gebieden van de separatisten
- Rusland gaat de separatisten minder steunen

Deze scenarioĺs zijn op basis van de eerdere inzichten ontwikkeld. Op basis van de geschiedenis en de geografische dimensies kan ook het meest waarschijnlijke toekomstscenario worden aangewezen. In mijn opinie is dat het conflict op lange termijn bevroren blijft. Dit zal betekenen dat er de komende jaren alleen enkele incidenten zullen plaatsvinden en dat er verder een wapenstilstand blijft. Het zou niet het enige conflict zijn met Russische interventie dat is bevroren. Hetzelfde geldt namelijk voor AbchaziŰ, Zuid-OssetiŰ en TransnistriŰ. Oekra´ne heeft in de geschiedenis als vaak gediend als bufferzone. Er waren altijd machtstwisten over dit gebied, behalve toen het even helemaal onderdeel was van de Sovjet-Unie. Nu is het opnieuw onderdeel van een twist tussen de westerse en de Russische wereld. Nu zal bij elk scenario worden uitgelegd waarom deze minder waarschijnlijk is dan het bevroren conflict.

Het conflict wordt hervat en de separatisten winnen nog meer gebieden
Bij dit scenario is de vraag wie er baat heeft bij een vervolg van het conflict. Voor het Oekra´ense leger zal het erg moeilijk worden om echt winst te boeken. De separatisten zouden het wel fijn vinden om meer gebieden onder invloed te krijgen, maar dat kost ook slachtoffers. Poetin, die de separatisten sterk be´nvloedt, vindt het juist het handigst als het conflict bevroren blijft. Op die manier kost het hem minder geld en kan Oekra´ne zich niet bij de Europese Unie of de NAVO aansluiten. Als het conflict bevroren blijft zal het conflict vanzelf ook bij het internationale nieuws op de achtergrond raken. De Europese Unie, de Verenigde Staten en de NAVO zullen er veel minder bezig zijn en de sancties zullen misschien uiteindelijk wel ophouden.

Rusland annexeert de gebieden van de separatisten
Rusland zal dit waarschijnlijk niet zo snel aandurven. Door deze actie zullen er waarschijnlijk nog meer sancties komen en kan het land in deels isolement raken. Het gaat al vrij slecht met de huidige Russische economie dus dat wil Poetin liever niet. Bij de Krim was dit een stuk gemakkelijker. Poetin kon hierbij veel betere argumenten aanvoeren voor de annexatie. De Krim hoorde tijdens de Sovjet-Unie gewoon bij Rusland totdat het Nikita Chroesjtsjov het in 1954 bij de Oekra´ense Volksrepubliek voegde als symbolisch gebaar. Ook wonen er op de Krim veel meer etnische Russen dan in de regioĺs Donetsk en Loegansk.

Rusland gaat de separatisten minder steunen
Poetin zal dit waarschijnlijk ook niet zo snel doen. Het kan wel zijn dat hij de separatisten iets minder steun zal geven, maar hij zal het niet minimaliseren. Een reden voor het veel minder steunen van de separatisten zou kunnen zijn dat Poetin het te veel geld vindt kosten. Ook wil hij misschien minder internationale kritiek en minder sancties. Maar waarschijnlijk vindt Poetin dat de voordelen van het blijven steunen van de rebellen veel groter zijn. Ten eerste kost het toch nog relatief weinig om ze te steunen, ze besturen deels zichzelf. Ten tweede heb als je ze fors minder gaat steunen het risico dat het gebied Oekra´ens word. Hierdoor zou Oekra´ne als land zich makkelijker bij de Europese Unie en de NAVO kunnen aansluiten. Dat was juist een belangrijke reden om de separatisten te steunen. Het maakt voor Poetin dan ook weinig uit als Donetsk en Loegansk meer zelfbestuur krijgen. Uiteindelijk is de Oekra´ense regering toch de baas. Zelfs als Oekra´ne wint zullen deze gebieden altijd een probleem blijven.

Zo blijkt dat Oekra´ne nog wel lang een bufferzone zal blijven tussen verschillende grootmachten, zoals het lang in het verleden ook is geweest. Van alle scenarioĺs is die van het bevroren conflict het meest waarschijnlijk. Terugkijkend op de hypothese kan gezegd worden dat de uitkomst van de conclusie daar niet ver van is verwijderd. Er was op dat moment minder kennis over het conflict bij mij. Daardoor kan nu wat er in de hypothese is gesteld beter onderbouwd worden. Het is dus zeer waarschijnlijk dat het conflict op lange termijn bevroren zal blijven.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Reactie plaatsen
Logt u a.u.b. in om een reactie te plaatsen.