©

Redactie

Inloggen

Lost your password?

Artikelen Hierarchie
Artikelen: Sport
Nederlandse student werkstuk - 8
4.4 Politieke dimensie De politieke dimensie draait om machtsposities en strategie in gebieden. Conflicten, bestuur en grenzen zijn belangrijke aspecten van deze dimensie. 4.4.1 Oekra´ense positie in Europa Oekra´ne ligt tussen de Europese Unie en Rusland. In de geschiedenis heeft Oekra´ne lang gediend als een soort bufferstaat. Oekra´ne betekent immers ook Grensstaat. Oekra´ne is in het verleden veel heen-en-weer getrokken tussen verschillende staten. De afgelopen twee decennia is Oekra´ne vrij neutraal gebleven, het koos nog niet erg een van beide kanten. Sommige politici neigden iets naar Rusland en anderen meer naar Europa. Een stap verder dan Europa zou nog een toenadering tot NAVO kunnen zijn. Janoekovytsj neigde in zijn carriŔre naar een vrijhandelsverdrag met de Europese Unie, maar op het laatste moment zag hij daarvan af. Na Russische bedreigingen koos hij voor Rusland. Hier waren veel West-Oekra´ners het niet mee eens en kwamen in opstand. De nieuwe, pro-Europese regering kreeg veel tegenstand uit Oost-Oekra´ne. Zo ontstond er een conflict tussen de Oost-Oekra´ense separatisten en het Oekra´ense leger. In december 2014 werd de neutrale positie echt opgegeven, Oekra´ne zocht meer toenadering tot de NAVO. Dit verslechterde de band met Rusland nog erger. Rusland lijkt niet te tolereren dat Oekra´ne meer met het westen gaat samenwerken in plaats van met hen.