©

Redactie

Inloggen

Lost your password?

Artikelen Hierarchie
Artikelen: Geschiedenis
Conflict in Oekra´ne
Een stuk over geschiedenis van Oekraine door student Matthijs van der Stoep, begeleid door: M. Hartman Wij beginnen te puliceren op onze site samen met de site http://www.newsua.nl/ een grote stuk van Nederlandse student Matthijs van der Stoep wat gaat over Oekra´ense geschidenis. Een keer per week verschijnt een nieuw stuk. Veel leesplezier degenen die ge´nteresseerd zijn in Oekra´ense geschidenis.

Nederlandse student met zijn werkstuk over de Oekra´nse geschiedenis
Wij publiceren op onze site, samen met de site www.newsua.nl een groot werkstuk van de Nederlandse student Matthijs van der Stoep dat gaat over de Oekra´ense geschiedenis en dat loopt van af het vroege begin tot de val van Debaltsevo in 2015. Een keer per week verschijnt er een nieuw stuk. Veel leesplezier voor degenen die ge´nteresseerd zijn in de Oekra´nse geschiedenis.

Nederlandse student werkstuk - 3
Wij publiceren op onze site, samen met de site www.newsua.nl een groot werkstuk van de Nederlandse student Matthijs van der Stoep dat gaat over de Oekra´ense geschiedenis en dat loopt van af het vroege begin tot de val van Debaltsevo in 2015. Een keer per week verschijnt er een nieuw stuk. Veel leesplezier voor degenen die ge´nteresseerd zijn in de Oekra´nse geschiedenis.

Nederlandse student werkstuk - 4
Geografische dimensies Het conflict zal in dit hoofdstuk onderzocht worden aan de hand van het model van de vier geografische dimensies. Dit is de deelvraag die bij dit hoofdstuk hoort bij dit hoofdstuk: Wat is de fysische, sociaal-culturele, economische en politieke situatie nu in Oekra´ne?

Nederlandse student werkstuk - 5
Wij publiceren op onze site, samen met de site www.newsua.nl een groot werkstuk van de Nederlandse student Matthijs van der Stoep dat gaat over de Oekra´ense geschiedenis en dat loopt van af het vroege begin tot de val van Debaltsevo in 2015. Een keer per week verschijnt er een nieuw stuk. Veel leesplezier voor degenen die ge´nteresseerd zijn in de Oekra´nse geschiedenis.

Nederlandse student werkstuk - 6
3.8 Onafhankelijk Oekra´ne (1991-heden) 3.8.1 Oekra´ense opinie omtrent de onafhankelijkheid (1991) Tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werden in verschillende oude Sovjetrepublieken verkiezingen gehouden over hun onafhankelijkheid. Bij de onafhankelijkheidsverkiezingen in 1991 was 85 procent van de inwoners van de Oekra´ne komen stemmen. Hiervan had 90 procent zich vˇˇr de onafhankelijkheid uitgesproken. Ook in Oost-Oekra´ne en op de Krim was er een zeer ruime meerderheid. Het ongenoegen over het falen van de Sovjet-Unie was zo groot dat men dacht dat het alleen maar beter kon worden. Vrij snel na de onafhankelijkheid van Oekra´ne had de Sovjet-Unie besloten dat het beter was om zich te ontbinden. Op figuur 8 zie je de grenzen van Oekra´ne sinds de onafhankelijkheid tot de annexatie van de Krim in 2014.

Nederlandse student werkstuk - 7
4.3 Economische dimensie Bij de economische dimensie gaat het vooral over productie, consumptie, arbeid, handel, eigenlijk alles wat met geld te maken heeft.

Nederlandse student werkstuk - 9
6 Scenarioĺs Van het conflict in Oekra´ne heeft u nu de historische achtergrond kunnen lezen en hoe het conflict in elkaar zit vanuit de verschillende geografische dimensies. Maar in dit laatste hoofdstuk wordt er verteld welke verwachtingen men kan hebben over de toekomst van het conflict in Oekra´ne. De deelvraag die hier bij hoort is: Welke verwachtingen kan men hebben over de toekomst van Oekra´ne? Dit ga ik uitdrukken in de vier meest mogelijke scenarioĺs. Ik ga hier nog niet in op de waarschijnlijkheid van het uitkomen van de verschillende scenarioĺs. Dit zijn de scenarioĺs: - Het conflict blijft op lange termijn bevroren - Het conflict wordt hervat en de separatisten winnen nog meer gebieden - Rusland annexeert de gebieden van de separatisten - Rusland gaat de separatisten minder steunen