©

Redactie

Inloggen

Lost your password?

Koenders: 'Stevig gesprek met Lavrov'
Gepost door  redactie redactie Gepostop  06-06-2015 18:57 06-06-2015 18:57 665  keer gelezen 665 keer gelezenNews News
printer
NewsMinister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vrijdagavond in Moskou op intensieve wijze gesproken met zijn Russische ambtsgenoot Lavrov. Zij spraken onder andere over MH17, de situatie in Oekraïne, het inreisverbod voor parlementariërs en de strijd in het Midden-Oosten. ‘Het zijn geen gemakkelijke gesprekken omdat we het op veel punten oneens zijn. Maar het zijn wel gesprekken die gevoerd moeten worden', aldus Koenders.

‘Wat betreft MH17 is het van groot belang dat we voortbouwen op Veiligheidsraadsresolutie 2166 waarin de internationale gemeenschap zich committeert aan de opsporing en berechting van de daders’, zegt Koenders. ‘Ik heb stevig benadrukt dat het cruciaal is dat we de opvolging van deze resolutie zo snel mogelijk ter hand nemen, juist ook in het belang van nabestaanden’. 'Minister Lavrov heeft vandaag opnieuw bevestigd dat Rusland onverminderd staat achter wat eerder is afgesproken in resolutie 2166', aldus Koenders na het gesprek.

De minister heeft Lavrov verder bijgepraat over de recent afgeronde repatriëringsmissie en over zijn inzet om internationale steun te vergaren en te behouden voor de vervolging van de daders. De minister zal ook bij andere leden van Veiligheidsraad het belang van de resolutie benadrukken. 'Het is onze verantwoordelijkheid om alles uit de kast te halen om de aandacht van de internationale gemeenschap op MH17 gericht te houden. Dit zijn we alle slachtoffers en nabestaanden verplicht.'

Koenders stelde tijdens het gesprek ook het Russische inreisverbod voor parlementariërs aan de kaak. ‘Ik heb gezegd dat ik het niet eens ben met het instellen van deze lijst, en heb aangedrongen op volledige transparantie en een bezwaarmogelijkheid voor personen die op de lijst staan’ aldus Koenders. Eerder veroordeelde de EU de Russische inreisverboden ook al. ‘Vorige week is de Tijdelijk Zaakgelastigde van de Russische ambassade al op mijn ministerie ontboden, maar het is goed om deze boodschap ook nog eens persoonlijk aan mijn collega over te brengen.’

Koenders en Lavrov spraken ook over de verslechterende situatie in Oost-Oekraïne. ‘Ik heb erop aangedrongen dat Rusland meewerkt aan volledige implementatie van de in Minsk gemaakte afspraken om het conflict in Oost-Oekraïne duurzaam te beëindigen. Dit is een absolute voorwaarde voor eventuele heroverweging van de sancties’, stelt Koenders. De minister is zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Oost-Oekraïne. ‘De mensen in dat gebied lijden al veel te lang onder de gevechten. De betrokken partijen moeten zich houden aan de afgesproken wapenstilstand, hun zware wapens terugtrekken en open staan voor controle door de waarnemers van de OVSE.’

De ministers spraken verder over de dramatische situatie in Syrië. Koenders heeft het belang van het VN-proces onder leiding van gezant de Mistura benadrukt. ‘De contacten die Rusland heeft met regionale spelers kunnen een bijdrage leveren aan het bevorderen van het noodzakelijke proces van politieke transitie.’


Bron: Rijksoverheid